Aktivitetsavgift

Aktivitetsavgift brukes til løpende utgifter i forbindelse med drift av laget, innkjøp av utstyr og deltageravgift på stevner. Aktivitetsavgiften er en avgjørende inntekt for å opprettholde aktiviteten i Strindheim Friidrett.

 

Dere som begynner med friidrett, kan være med på et par treninger før dere bestemmer dere og betaler treningsavgift.

 

 

 

Aktivitetsavgiften for 2020 er:


Gruppe År

    Avgift

Til og med 10 år 2008- 1500
11-14 år 2007-2004 2000
15 år- , jr og senior 2003-1984 2500 (*1, *2)
Veteran
-1983

500

Mosjonist/støttemedlem - 100
  • Yngre søsken betaler halv aktivitetsavgift.

 

  • Utøvere som begynner i høstsesongen (fra august og utover) betaler halv aktivitetsavgift.

 

  • Det kan gjøres unntak for betaling av aktivitetsavgift – ta dette i så fall opp med treneren.

 

  • (*1) Senior- og juniorutøvere som kun trener betaler 1500 kroner (får ikke dekket startkontingent eller reiser).

 

  • (*2) Senior- og juniorutøvere som kun er med på stafetter og deltar på færre enn 6 treninger i løpet av året betaler 500 kroner.

 

  • Veteranutøvere som trener fast i seniorgruppen betaler aktivitetsavgift for seniorgruppen.

 

  • Trenere og styremedlemmer får 1 barn gratis.Aktivitetsavgiften følger kalenderåret. Har du spørsmål knyttet til aktivitetsavgiften, ta kontakt med treneren din.

 

Registrering av utøvere