Friidrettskortet

Friidrettskortet er obligatorisk for utøvere fra og med 13 år til og med seniorklasse på bane.Utøvere opp til og med 12 år er dekket av NIFs barneidrettsforsikring. Kortet er kun pliktig hvis utøveren representerer lagene i Norges Fri-idrettsforbund.

Friidrettskortet gir deg forsikring og flere medlemsfordeler. For mer informasjon klikk her

De som skal ha friidrettskortet for første gang sender en e-post til foreldrekontakten med følgende opplysninger:
- navn
- fødselsdato
- adresse, postnr
- e-post
- hvilken pakke dere skal ha (pakke 1, 2 eller 3)Utøveren vil deretter få tilsendt Friidrettskortet årlig.

Obs! Det er viktig å poengtere at utøvere som ikke betaler friidrettskortet ikke er forsikret for skade og ulykker i forbindelse med trening og konkurranse. Og kan ”teoretisk” bli nektet start.