Utgiftsdekning

Følgende prinsipper for utgiftsdekning er vedtatt i styret (2009 og revidert i 2012 og i 2015):

For å få delta for Strindheim IL og for å få dekket noe som helst fra klubben, må utøveren være medlem i Strindheim IL og være registrert i friidrettsgruppas utøverregister.

Etteranmelding dekkes ikke av klubben, da må utøver selv betale hele startavgifta. For etteranmelding på banestevner hvor faktura ofte sendes til klubben i etterkant av stevnet, så vil etteanmeldingsgebyr bli krevd tilbake fra utøverne.


8år – Junior
Startkontigent dekkes for alle stevner i Sør- og Nord-Trøndelag, pluss stevnersom trenere/oppmenn annonserer.

I tilknytning til følgende stevner er normen at klubben dekker startkontingent, pluss 50 % av utgiftene til transport og overnatting, det resterende er egenandel. Trenere deltar etter godkjenning fra styret, da uten egenandel.

  • Treningssamlinger i Midt-Norge og Midt-Sverige.
  • Interkretskamp og Regionale ungdomsleker.
  • Veidekkelelekene på Lillehammer dekkes etter egne regler som blir gjort kjent ved utsendelse av stevneinformasjon.
  • UM innendørs, UM utendørs og UM/NM mangekamp.
  • Junior NM og Junior NM i terrengløp.
  • NM bakkeløp. 

I den grad ungdommer fra denne gruppen deltar på Holmenkollstafetten og St. Olavsloppet gjelder den samme normen som beskrevet i neste punkt.

Senior
Startkontingent dekkes for alle banestevner i Sør- og Nord-Trøndelag. Startkontigent dekkes også for nedenforstående stevner. I tilknytning til følgende stevner er normen at klubben dekker 50% av utgiftene til transport og overnatting, det resterende er egenandel.

  • NM
  • Holmenkollstafetten (eget opplegg med budsjett fra reiseansvarlig skal godkjennes av styret).
  • St. Olavsloppet(eget opplegg med budsjett fra reiseansvarlig skal godkjennes av styret).

Startkontingent kan også dekkes for andre stevner etter forutgående godkjenning fra Sportslig Utvalg. Forespørsel om å dekning av slike løp må foreligge i god tid slik at SU har mulighet til å diskutere og behandle saken. Med god tid menes minimum ca 2 måneder.

Veteran
I den grad veteraner deltar på Holmenkollstafetten og St. Olavsloppet dekkes startkontigent og buss i de tilfeller hvor dette organiseres av idrettslaget (sammen med juniorer og seniorer). Overnatting dekkes ikke. Klubben vil også dekke startkontingent i NM og lokale stafetter. Ellers ser klubben veldig positivt på at veteraner deltar i stevner både lokal og nasjonalt, men ser ikke å kunne dekke disse utgiftene. Dette med bakgrunn i prioritering av gruppen 8år-junior og senior.

Elite
Strindheim Friidrett kan gi enkeltutøvere ytterligere utgiftsdekning på bakgrunn av prestasjoner.