DUGNADSOVERSIKT STRINDHEIM FRIIDRETT 2018

Alle som trener med og/eller konkurrerer for Strindheim friidrett skal stille på dugnader i løpet av året. For de yngste (til og med 14 år) skal foreldre/foresatte stille på 2 dugnader i løpet av året. 15 år til og med senior skal stille på 3 dugnader, mens veteraner skal stille på 2.

Vedlagt følger link til en oversikt over arrangementene våre i 2018. Alle krysser av for dugnadene de velger å stille på for å oppfylle kravene til antall dugnader. På dette dokumentet er det i tillegg flere ark med de enkelte arrangementene. Fyll i tillegg inn informasjonen på det enkelte arket tilhørende de dugnadene dere har valgt.


Alle må altså gå inn på følgende link og registrere seg: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MU8vBNcmPy-qCj7mcDTcl0aKvUX8rbbzoW-MSgEEUc4/edit#gid=0

Det er den enkelte sitt ansvar å bytte hvis dugnaden allikevel ikke passer. Dette er veldig viktig. Vi er avhengig av at alle stiller for å få gjennomført arrangementene våre.