Friidrettslisens for 2014

Friidrettstinget 2013 vedtok å innføre friidrettslisens for alle friidrettsarrangement i regi av klubber i Norges Friidrettsforbund fra 1.1.2014. De som er under 13 år er forsikret gjennom idrettens barneforsikring, fra den dagen man fyller 13 år må man ha lisens for å kunne delta i arrangement og være forsikret på trening. For de aller fleste vil grunnlisensen på 375 kroner være tilstrekkelig, men dette må hver enkelt vurdere selvstendig. Alle som trenger lisens må ordne dette selv, det er ikke noe som klubben tar seg av. Informasjon om lisensordningen finnes på lisens 2014 siden. Der er det også en lenke til kjøp av lisens. Vi oppfordrer alle som trenger lisens om å få dette i orden før nyttår.