Bestilling av klubbklær

Vi organiserer nå en runde med bestilling av klubbklær, med bestillingsfrist lørdag 4. januar. Se klubbkolleksjon for mer informasjon om utvalg og bestillingsprosedyre. Det er viktig at de som ønsker seg klubbklær benytter denne muligheten, neste bestillingsrunde vil bli sommeren 2014.