Innbydelse til årsmøte 21.oktober

Inviterer alle medlemmer til årsmøte den 21.oktober 19-21 i klubbhuset. 
Saksliste vil bli lagt ut her og på vår facebookside før møtet.